Links for aci

aci-1.0.tar.gzaci-1.2.tar.gzaci-1.1.tar.gzaci-1.3.tar.gz