Links for ade

ade-0.8.1.tar.gz
ade-0.8.2.tar.gz
ade-0.8.3.tar.gz
ade-0.8.tar.gz