Links for ai-qianxian-201712-201804

ai-qianxian-201712-201804-2023.2.15.0.tar.gz
ai_qianxian_201712_201804-2023.2.15.0-py3-none-any.whl