Links for ai-qianxian-202001-202005

ai-qianxian-202001-202005-2023.2.15.0.tar.gz
ai_qianxian_202001_202005-2023.2.15.0-py3-none-any.whl