Links for ai-qianxian-202008-202012

ai-qianxian-202008-202012-2023.2.15.0.tar.gz
ai_qianxian_202008_202012-2023.2.15.0-py3-none-any.whl