Links for ai-qianxian-202202-202206

ai-qianxian-202202-202206-2023.2.15.0.tar.gz
ai_qianxian_202202_202206-2023.2.15.0-py3-none-any.whl