Links for aioari

aioari-0.10.0.tar.gz
aioari-0.10.2.tar.gz
aioari-0.9.1.tar.gz