Links for ajpy

ajpy-0.0.4.tar.gzajpy-0.0.1.tar.gzajpy-0.0.3.tar.gzajpy-0.0.2.tar.gz