Links for alchemyapi_python

alchemyapi_python-1.2-py2-none-any.whlalchemyapi_python-1.2.tar.gzalchemyapi_python-1.2.1-py2-none-any.whl