Links for AlgoLib

AlgoLib-0.9.4.tar.gzAlgoLib-0.9.3.tar.gzAlgoLib-0.9.2.tar.gz