Links for amenu

amenu-1.0.1.tar.gz
amenu-1.0.2.tar.gz
amenu-1.0.3.tar.gz