Links for anki

anki-0.0.1.tar.gz
anki-0.0.2.tar.gz