Links for aparat-dl

aparat_dl-0.0.7.tar.gz
aparat_dl-0.0.8.tar.gz