Links for aur-upd

aur_upd-1.0.1.tar.gz
aur_upd-1.1.0.post1.tar.gz