Links for aws-iot-segmentation

aws-iot-segmentation-0.4.tar.gzaws-iot-segmentation-0.5.tar.gzaws-iot-segmentation-0.3.tar.gzaws-iot-segmentation-0.6.tar.gzaws-iot-segmentation-0.1.tar.gz