Links for bbhash

bbhash-0.1dev.tar.gz
bbhash-0.1dev2.tar.gz