Links for beauty

beauty-0.3.1.tar.gz
beauty-0.3.2.tar.gz
beauty-0.3.tar.gz