Links for bopytex

Bopytex-0.1.1.tar.gz
Bopytex-0.1.2.tar.gz
Bopytex-0.1.tar.gz
Bopytex-0.2.tar.gz
bopytex-1.0.0rc1-py3-none-any.whl
bopytex-1.0.0rc1.tar.gz