Links for Chertoganov

Chertoganov-0.1.0-py2.py3-none-any.whl
Chertoganov-0.1.0.tar.gz