Links for Chitthi

Chitthi-0.0.1-py3-none-any.whl
Chitthi-0.0.1.tar.gz