Links for CHPython

CHPython-1.0.0-py3-none-any.whl
CHPython-1.0.0.tar.gz