Links for CKAPI

CKAPI-0.0.1b1.tar.gz
CKAPI-0.0.1b2.tar.gz