Links for CrappyPython

CrappyPython-0.0.1-py3-none-any.whl
CrappyPython-0.0.1.tar.gz