Links for DevIoTGatewayPi

DevIoTGatewayPi-1.0.tar.gz
DevIoTGatewayPi-1.6.tar.gz