Links for DUlib

DUlib-0.6.tar.gz
DUlib-0.8.tar.gz
DUlib-0.9.3.tar.gz