Links for ElegantPy

ElegantPy-1.0rc0.dev1-py3-none-any.whl
ElegantPy-1.0rc0.dev1.tar.gz