Links for ExerciseTerminal

ExerciseTerminal-0.0.1-py3-none-any.whl
ExerciseTerminal-0.0.1.dev0-py3-none-any.whl
ExerciseTerminal-0.0.1.dev0.tar.gz
ExerciseTerminal-0.0.1.tar.gz