Links for FakeZopeInterface

FakeZopeInterface-1.0.1.tar.gz
FakeZopeInterface-1.0.2.tar.gz
FakeZopeInterface-1.0.tar.gz