Links for Framy

Framy-0.0.1.1.tar.gz
Framy-0.0.1.tar.gz
Framy-1.0.2.tar.gz