Links for FresnoPython

FresnoPython-1.0.0-py2.py3-none-any.whl
FresnoPython-1.0.0.tar.gz